How ice cream was invented | Kem que được phát minh như thế nào

323 Views

About :

Popsicles were accidentally invented when making a homemade drink. Every year people consume about 2 billion popsicles worldwide.

Kem que tình cờ được phát minh khi làm một loại đồ uống tự chế. Mỗi năm người ta tiêu thụ khoảng 2 tỷ kem que trên toàn thế giới.

Tags :

 • 3 Comments

  kriksofiya . 1 month ago

  угарчик

  Alexey Kozyuberda . 1 month ago

  одниэмоции

  Vlad . 1 month ago

  Мастерски