How Super Glue Was Invented | Keo Siêu Dính Được Phát Minh Như Thế Nào

323 Views

About :

Super glue has the ability to bond nearly any material together. It was accidentally invented when making weapons of war.

Keo siêu dính có khả năng gắn kết gần như mọi vật liệu với nhau. Nó tình cờ được phát minh khi chế tạo vũ khí chiến tranh.

  • 2 Comments

    света . 1 week ago

    Вау

    Alexey Kozyuberda . 1 week ago

    Сильно